Шановні дорослі! Хочеться поговорити з Вами на важливу і актуальну у наш час тему - здоровий спосіб життя наших дітей і як сім'я впливає на формування здорового способу життя. Найголовнішою метою сім'ї є - утвердження здорового, тверезого способу життя членів сім'ї.

Батькам належить виховати дітей так, щоб запобігти формуванню у них інтересу до шкідливого способу життя, а формувати у них усвідомлення цінності праці, відчуття міри у споживанні, правильне ставлення до речей, уміти змістовно проводити дозвілля, - все це має бути першочерговим для батьків.

На даний час засоби масової інформації повідомляють і пропонують нашим дітям і як зберегти здоров'я так і пошкодити його, а сім'я повинна покласти собі за мету, навчити дитину робити завжди, тільки один вибір, який не зашкодить її здоров'ю.

«Здоров’я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Звідси й походить визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров'я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них:

  • Харчування (в тому числі споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів)
  • Побут (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності)
  • Умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку)
  • Рухова активність (фізкультура і спорт, використання засобів систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку)

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров'я.

Завантажити повний текст статті (PDF)

Наше опитування

Чи любить Ваша дитина займатися спортом