Гурткова робота у дошкільному навчальному закладі N21 будується з урахуванням нормативних документів міністерства освіти і науки України. Організовуючи життєдіяльність дітей закладу, колектив педагогів визначив зміст і структуру гурткової роботи в документі «Положення про гурток в дошкільному закладі».

1. Загальні положення

1.1. Гурток (студія, секція) в дошкільному закладі (далі – гурток) є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета — задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

1.2. Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш поширені гуртки естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні); спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо); іноземної мови тощо.

1.3. Гурток будує свою роботу відповідно до цього Положення, Програми сприяння розвитку дитячої обдарованості ДНЗ, Програми роботи гуртка, розкладу та плану роботи ДНЗ.

Завантажити повний тескт Положення про гурток в дошкільному закладі

Наші гуртки

  • «Говоримо англійською»
  • «Ми - маленькі актори»
  • «Візерунки з насіння»
  • «Захисники природи»
  • «Диво»